Budowa domu bez tajemnic

Budowa domu przebiega według harmonogramu prac budowlanych, które podzielone są na etapy. Budowę przyszłego domu, warto rozłożyć na czynniki pierwsze i sporządzić szczegółowy plan prac, jakie mamy do wykonania na początku, w czasie trwania i na zakończenie budowy. Najlepszym momentem na rozpoczęcie prac budowlanych jest wiosna, po okresie ostatnich mrozów.

Czy budowa domu potrzebuje pozwolenia na budowę?

Z dniem 28 czerwca 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o budownictwie domów jednorodzinnych. Wnosi ona duże ułatwienia w procesie budowy domu. Mianowicie od czerwca ubiegłego roku nie jest wymagana zgoda na wybudowanie domu jednorodzinnego.

Podejmując decyzję o wybudowaniu domu zgłaszamy jedynie zamiar budowy. Jeśli w ciągu miesiąca nie otrzymamy dokumentu wstrzymującego budowę oznacza to, że możemy przystąpić do pierwszego etapu budowy.

Pozwolenia nie wymaga wybudowanie domu jednorodzinnego na obszarze działki budowlanej oraz wszelkich budynków gospodarczych typu garaż, altana ogrodowa czy wiata na opał. Dodatkowo ustawodawca zezwala na wybudowanie oczka wodnego do wielkości 50 mkw.

Gdzie zamówić projekt domu?

Budowa domu powinna opierać się na dobrym projekcie. Warto wybrać sprawdzonego architekta, np. z polecenia znajomych. Na spotkaniu omówić szczegółowo wszystkie kwestie oraz przedstawić nasze wyobrażenia.

Nowoczesne budownictwo charakteryzuje się energooszczędnością. Nie jest to wyłącznie moda, ale również zaleta domu, która z czasem przekuje się w oszczędność zauważalną w naszym portfelu. Zazwyczaj budując dom kierujemy się kosztami, aby były jak najniższe. Przy budowie domu nieco więcej wydać, aby przez lata korzystać z energooszczędnych rozwiązań.

Więcej o projektach domów znajdziecie tutaj.

Budowa domu a przyłącza mediów

Po zgłoszeniu budowy do urzędu oraz wybranie odpowiedniego dla nas projektu przychodzi czas na wykonanie przyłączy. Pierwszym etapem jest zamówienie projektów przyłączy oraz podpisanie wstępnych warunków technicznych. Wymagane jest zgłoszenie do starostwa projektu przyłączy:

 • elektrycznych

 • gazowych

 • wodnokanalizacyjnych.

W projekcie przyłączy powinny zostać uwzględnione warunki techniczne, jakie muszą spełnić poszczególne przyłącza. W tym celu należy udać się do odpowiednich instytucji, aby uzyskać pozwolenia na wykonanie przyłączy.

Uzyskanie pozwoleń poszczególnych instytucji skutkuje możliwością przystąpienia do realizacji tzw. uzbrajania działki budowlanej. Do poszczególnych etapów wykonania przyłączy należy:

 • zamówienie projektów

 • podpisanie umów o przyłączach

 • zgłoszenie budowy

 • odbiór i geodezyjna inwentaryzacja podwykonawcza

 • podpisanie umów o dostawę prądu, gazu, wody.

Jeśli nabędziemy działkę uzbrojoną ominie nas etap zdobywania projektów oraz realizacji przedsięwzięcia.

Gdzie zgłosić rozpoczęcie prac budowlanych?

Właściciel budowy obowiązany jest nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem prac zgłosić je do starostwa. Zawiadomienie o rozpoczęciu prac budowlanych powinno zawierać datę oznaczającą początek prac na terenie inwestycji budowlanej.

W świetle przepisów prawa budowlanego rozpoczęcie budowy oznacza wykonanie następujących prac na terenie inwestycyjnym:

 • oznaczenie geodezyjne budowanych obiektów na terenie działki budowlanej

 • wykonanie niwelacji terenu, czyli wyprofilowanie terenu (można je wykonać samodzielnie)

 • zagospodarowanie terenu budowy (np. ogrodzenie) wraz z budową elementów tymczasowych (np. skład narzędzi)

 • wykonanie przyłączy.

Niestety wymienione prace przygotowawcze nie można rozpocząć przed zgłoszeniem rozpoczęcia prac budowlanych. Prawodawca nakłada na właściciela grzywnę pieniężną związaną z przedwczesnym wykonywaniem prac budowlanych.

Czy przy budowie domu wymagane są dodatkowe pozwolenia?

Niekiedy budowa domu wymaga od nas dodatkowych pozwoleń związanych między innymi z budową studni czy badaniem gruntu.

Pozwolenie na budowę studni wymagane jest wyłącznie w momencie, gdy podejmujemy się jej budowy. Pozwolenia nie wymaga przeprowadzenie odwiertów ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h. Obligatoryjnie wymagane jest pozwolenie na wykonanie odwiertów studni głębinowej wierconej lub rurowej.

Badanie gruntu jest konieczne tylko w przypadku, gdy nie wiemy jaki posiada skład. Przed zleceniem wykonania badania, warto zapoznać się z mapami geologicznymi gruntu dostępnymi w Urzędzie Gminy dla danej działki budowlanej.

Jak wybrać wykonawców budowlanych?

Kolejne etapy budowy domu wymagają obecności konkretnych wykonawców budowlanych, między innymi:

 • geodety

 • architekta

 • geotechnika

 • projektanta przyłączy

 • wykonawcy przyłączy.

Obecność geodety wymagana jest na takich etapach jak:

 • kupowania działki budowlanej

 • projektowanie domu

 • umiejscowienie domu na działce budowlanej oraz wytyczenia przyłączy według projektów

 • wykonanie ostatnich map podwykonawczych.

Obecność architekta na budowie jest wymagana w momencie, gdy wybieramy projekt indywidualny, a nie katalogowy. Jeśli kupimy gotowy projekt z katalogu architektonicznego możemy ominąć wizytę architekta na budowie.

Wizyta geotechnika na budowie jest uzasadniona w momencie wykonywania badania gruntu. Jeśli nie decydujemy się na wykonanie takich badań, ponieważ posiadamy wgląd do map geodezyjnych wizyta geotechnika nie jest obowiązkowa.

Projektant przyłączy obecny jest na budowie w momencie zgłoszenia projektów przyłączy wraz z pozwoleniami z poszczególnych instytucji. Natomiast wykonawca przyłączy obecny jest na placu budowy w momencie wykonywania prac związanych z uzbrojeniem działki budowlanej.

Więcej o wyborze ekipy budowlanej przeczytacie tutaj.

Czy nadzór budowlany jest konieczny przy budowie domu?

Zadaniem nadzoru budowlanego jest kontrola budowy na poszczególnych etapach powstawania domu. Nadzór budowlany obecny jest na takich etapach jak:

 • kontrola projektu architektonicznego

 • odbiór przyłączy (elektrycznych, gazowych oraz wodnokanalizacyjnych)

 • wykonanie kosztorysu inwestorskiego

 • wydanie decyzji o oddaniu budynku do użytku

 • stwierdzanie ewentualnych wad technicznych.

Pod inspektora budowlanego, który pełni nadzór budowlany nad inwestycja podlega wskazany przez inwestora kierownik budowy. W razie ewentualnych niezgodności budowlanych odpowiada za nie inspektor budowlany.

Jeśli jesteś zainteresowany/a kredytem budowlanym zapraszamy do kontaktu.

1 thought on “Budowa domu bez tajemnic

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *