styczeń 10, 2018

Kredyt Hipoteczny

Kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości

Jakie zabezpieczenie jest wymagane przy kredycie hipotecznym?

Kredyt hipoteczny jest kredytem celowym, który wymaga ustanowienia zabezpieczenia na nabywanej nieruchomości. Bank jako wierzyciel zostaje wpisany do księgi wieczystej do czasu spłaty kredytu

Na co można przeznaczyć kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny można przeznaczyć na zakup nieruchomości:

 • mieszkanie
 • dom
 • budowa domu.

Czy przy kredycie hipotecznym wymagany jest wkład własny?

Kredyt hipoteczny wymaga wniesienia wkładu własnego. Według rekomendacji S KNF minimalny wkład własny wynosi 20 procent. Wiele banków nadal kredytuje nieruchomości z 10 procentowym wkładem własnym. 

Co to jest ubezpieczenie wkładu własnego?

W przypadku braku wystarczającego wkładu własnego bank oferuje ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Kwota ubezpieczenia wchodzi w skład raty kredytowej. Ubezpieczenie jest doliczane do czasu, aż kwota kredytu nie pokryje wartości nieruchomości. 

Na czym polega ubezpieczenie pomostowe?

Ubezpieczenie pomostowe jest to jeden ze składników raty kredytu. Jest ono zawierane na czas wpisania banku jako wierzyciela do hipoteki kupowanej nieruchomości. Zazwyczaj takie ubezpieczenie opłacane jest do 3 miesięcy.

Co zaliczamy do kosztów kredytu hipotecznego?

W skład kosztów kredytu hipotecznego należą:

 • marża kredytu
 • wysokość wkładu własnego
 • ubezpieczenie pomostowe
 • prowizja dla banku
 • oprocentowanie kredytu
 • długość okresu kredytowania. 

Na ile lat można zaciągnąć kredyt hipoteczny?

Maksymalny okres kredytowania wynosi do 35 lat, natomiast kredyt hipoteczny udzielany jest na minimum 5 lat. 

Jakie są najważniejsze elementy umowy kredytu hipotecznego?

Do najważniejszych elementów umowy kredytu hipotecznego należą:

 • wysokość wniesionego wkładu własnego
 • kwota udzielonego kredytu hipotecznego
 • wysokość opłat kredytowych
 • wysokość comiesięcznych rat kredytowych
 • oprocentowanie kredytu.

Jakie są warunki kredytu walutowego?

Obecnie zaciągnięcie kredytu hipotecznego możliwe jest tylko w przypadku gdzie przeważający dochód kredytobiorcy jest w obcej walucie. Kredyt udzielany jest w walucie w jakiej kredytobiorca osiąga dochód.  

W jakiej walucie można zaciągnąć kredyt?

Banki chętnie udzielają kredytu kredytobiorcą osiągających dochód w takich walutach:

 • euro
 • dolar
 • korona szwecka
 • korona norweska.

Kto może być współkredytobiorcą przy kredycie hipotecznym?

Kredyt hipoteczny umożliwia dołączenie współkredytobiorcy, może nim zostać jeden z członków rodziny, np. rodzice lub rodzeństwo. Najczęściej współkredytobiorca dołączany jest w związku z niską zdolnością kredytową głównego kredytobiorcy.

Gdzie bank sprawdza kredytobiorcę?

Bank przed udzieleniem kredytu sprawdza przyszłego kredytobiorcę w bazach. Jedną z baz, gdzie można również samodzielnie sprawdzić swoją historię kredytową jest Biuro Informacji Kredytowej oraz Krajowy Rejestr Długów. 

Na jakich zasadach udzielany jest kredyt dla obcokrajowca?

Osoby niebędące obywatelami Polski, ale pracujące na jej terenie mają możliwość skorzystania z kredytu hipotecznego. Warunkiem jest posiadanie karty stałego pobytu, osoby spoza Unii Europejskiej powinny posiadać również zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości w Polsce. Innym warunkiem jest przedstawienie zaświadczenia o dochodach. Kredyt dla obcokrajowca udzielany jest w walucie, w której osiągany jest dochód.