styczeń 11, 2018

Ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym

Zadbaj o przyszłość swoją i swoich najbliższych

Jakie ubezpieczenia obowiązują przy kredycie hipotecznym?

Przy kredycie hipotecznym ubezpieczenia należy podzielić na dwie części, mianowicie:

 • ubezpieczenia obowiązkowe
  • ubezpieczenie pomostowe
  • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
  • ubezpieczenie nieruchomości
 • ubezpieczenia dodatkowe
  • ubezpieczenie na życie
  • ubezpieczenie od utraty pracy
  • ubezpieczenie spłaty rat kredytowych
  • ubezpieczenie na wypadek pełnej lub częściowej niezdolności do pracy
  • ubezpieczenie na wypadek poważnej choroby
  • ubezpieczenie na wypadek wyrządzenia szkody
  • ubezpieczenie rzeczy ruchomych.

Na czym polega ubezpieczenie pomostowe?

Ubezpieczenie pomostowe to zabezpieczenie banku do czasu, aż zostanie on wpisany do księgi wieczystej nieruchomości jako wierzyciel. Zazwyczaj takie ubezpieczenie opłacane jest przez okres do 3 miesięcy. 

Kiedy jest wymagane ubezpieczenie niskiego wkładu własnego?

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego wymagane jest jak sama nazwa wskazuje przy brakującej kwocie niezbędnej do kredytu hipotecznego. Minimalny wkład własny wynosi 10 do 20 procent. W przypadku braku wymaganej kwoty bank nalicza ubezpieczenie do czasu, aż suma kredytu pokryje wartość nieruchomości. 

Na czym polega cesja z ubezpieczenia nieruchomości?

Przy kredycie hipotecznym ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie nieruchomości. Warunkiem jest aby cesja z ubezpieczenia była zapisana na bank kredytujący. W razie wypadku losowego kwota wypłaconego ubezpieczenia pokrywa zadłużenie hipoteczne. Wysokość ubezpieczenia nieruchomości nie może być niższa niż wartość kredytu. 

Kiedy ubezpieczenie na życie wymagane jest przy kredycie hipotecznym?

Zazwyczaj ubezpieczenie na życie nie jest wymagane przez bank kredytujący z drobnymi wyjątkami. Takim wyjątkiem od reguły jest wykonywanie przez kredytobiorcę zawodu podwyższonego ryzyka. 

Jakie są zalety ubezpieczenia spłaty rat kredytowych?

Zaletą ubezpieczenia spłaty rat kredytowych jest ubezpieczenie na wypadek choroby. W czasie wystąpienia poważnej choroby zazwyczaj nie mamy możliwości zarobkowania, przez co możemy zalegać z opłatami. Wypłata ubezpieczenia pozwoli na spłatę rat w czasie trwania choroby. 

Dla kogo ubezpieczenie na wypadek wyrządzenia szkody?

Ubezpieczenie na wypadek wyrządzenia szkody to nic innego jak OC w życiu prywatnym. Takie ubezpieczenie może obejmować tylko kredytobiorcę, jak również całą rodzinę. 

Ile zyskujemy na ubezpieczeniu rzeczy ruchowych?

Ubezpieczenie rzeczy ruchomych to kolejne dobrowolne ubezpieczenie. Jego zadaniem jest ochrona rzeczy ruchomych np. sprzętu AGD, telewizora czy komputera.