styczeń 11, 2018

Wynajem mieszkania

Mieszkanie na wynajem - inwestycja w przyszłość

Jakie elementy powinna zawierać umowa najmu?

Zadaniem umowy najmu jest ochrona dwóch stron umowy, mianowicie właściciela nieruchomości oraz wynajmującego. Umowa najmu powinna być zawarta w formie pisemnej. 

W umowie najmu powinny się znaleźć takie dane jak:

  • dane osobowe obu stron umowy
  • miejsce oraz data zawarcia umowy
  • adres wynajmowanej nieruchomości
  • opis wynajmowanej nieruchomości
  • prawa i obowiązki obu stron umowy.

 

Co to jest protokół zdawczo odbiorczy nieruchomości?

Protokół zdawczo odbiorczy to jeden z elementów umowy najmu. Informacje w nim zawarte umożliwiają zawarcie umowy oraz jej zakończenie. 

Jaki podatek obowiązuje przy wynajmie mieszkania?

Na rodzaj podatku przy rozliczaniu najmu nieruchomości wpływa ilość wynajmowanych nieruchomości oraz forma opodatkowania. 

Zazwyczaj najem nieruchomości rozliczany jest podatkiem ryczałtowym, który wynosi 8,5 proc. Dotyczy to głównie działalności sezonowych.