Co skrywa umowa kredytu hipotecznego?

Poniżej kilka elementów, z ktorych składa sie umowa kredytu hipotecznego, a które trzeba znać przed jej podpisaniem.

Z czego składa się oprocentowanie kredytu hipotecznego?

Niewielu kredytobiorców wie, że oprocentowanie kredytu hipotecznego składa się z marży banku oraz stopy referencyjnej. Jednym elementem oprocentowania, które podlega negocjacjom z bankiem jest marża, czyli zysk dla banku.

Marża uzależniona jest od kilku czynników, jak:

  • cena waluty, w jakiej zaciągamy zobowiązanie kredytowe

  • wysokość kwoty kredytowej

  • współczynnik LTV, czyli procentowy udział kredytu w stosunku do wartości nieruchomości na którą zaciągane jest zobowiązanie hipoteczne.

Natomiast stopy referencyjne nie podlegają negocjacjom, ponieważ stanowią koszt banku. Instytucje bankowe, aby udzielać kredytowania zobowiązane są do zakupu gotówki, którą następnie użyczają swoim kredytobiorcą.

Czy bank pobiera prowizję?

Wskazywana jest poprzez współczynnik procentowy i określa ile kredytobiorca powinien zapłacić kredytodawcy w zamian za udzielone środki kredytowe.

Ilość pobieranej prowizji ustalana jest indywidualnie przez banki. Jednak nie powinna być wyższa niż 3,5 proc. Niewiele banków zgadza się na zerowe prowizje, jeśli dochodzi do takich przypadków to z reguły kredytobiorca zobowiązany jest do skorzystania z dodatkowych ofert banku, jak karta kredytowa, czy fundusz inwestycyjny.

W jaki sposób spłacić kredyt hipoteczny?

Kredytobiorca ma możliwość dokonania wyboru rodzaju spłaty zaciągniętego kredytu hipotecznego. Wybór rodzaju spłaty dotyczy głównie rat kredytowych, które będą spłacane w odstępach miesięcznych.

Raty mogą być spłacane w systemie rat stałych lub w systemie malejącym. Przy ratach malejących pierwsza rata z reguły jest najwyższa i będzie malała z każdym spłacanym miesiącem. Co do zasady najniższa powinna być ostatnia rata. W systemie rat malejących maleje kwota spłacanego kapitału, który został zaciągnięty na poczet zakupu nieruchomości.

W przypadku systemu spłacania rat równych wysokość raty będzie taka sama przez cały okres kredytowy. Zazwyczaj banki przy obliczaniu zdolności kredytowej kredytobiorcy biorą pod uwagę rodzaj spłaty kredytu. Do spłaty kredytu w systemie rat malejących jest wymagana mniejsza zdolność kredytowa.

Jakie dodatkowe informacje znajdziemy w umowie kredytu hipotecznego?

W umowie kredytowej zawarte są również inne koszty, które wchodzą w skład rat hipotecznych. Do kosztów dodatkowych należy zaliczyć:

  • opłatę za przygotowanie wniosku kredytowego

  • oplata za wykonanie wyceny nabywanej przez kredytobiorcę nieruchomości

  • prowizja pobierana za przedterminową spłatę kredytu, z reguły po 5 latach od dnia zaciągnięcia zobowiązania hipotecznego kredytobiorca ma prawo bez ponoszenia dodatkowych kosztów rozpocząć nadpłacanie kredytu hipotecznego

  • prowizja za podwyższenie kwoty kredytowej

  • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, np. bank sfinansuje 80 proc. wartości nieruchomości, brakujące 20 proc. powinien wnieść nabywca w przypadku nieposiadania takiego wkładu bank ubezpiecza brakującą kwotę

  • oplata za przewalutowanie, dotyczy głównie kredytów zaciąganych w obcej walucie

  • koszty ubezpieczeń dodatkowych, jeśli kredytodawca wymaga ich posiadania.

Jeśli jesteś zainteresowany/a kredytem hipotecznym zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *