Ile kosztuje kredyt hipoteczny?

Zakup nieruchomości to inwestycja długofalowa, za którą stoją koszty nie tylko te związane z kredytem. Kredyt hipoteczny staje się coraz droższy i nie każdy może sobie na niego pozwolić. O własnym mieszkaniu warto zacząć myśleć z wyprzedzeniem i zacząć gromadzić środki potrzebne na realizację zakupu nieruchomości.

Jakie są koszty kredytowe?

Podstawowym kosztem kredytowym, na jaki musi się przygotować kredytobiorca to wymagany wkład własny. Obecnie minimalny wkład własny wymagany w bankach to 10 – 15 proc. Jednak od 1 stycznia 2017 roku według Rekomendacji S KNF minimalny wkład własny wyniesie 20 proc. Bank udzieli kredytobiorcy środków finansowych przy wkładzie minimalnym w wysokości 10 proc., ale brakującą sumę należy ubezpieczyć, co stanowi dodatkowy koszt doliczany do kredytu.

Kolejną kwestią jest oprocentowanie, na które składa się marża dla banku i stopa referencyjna. Bank za udzielenie finansowania doliczy prowizję, która może wynieść nawet 2 proc. Następnym kosztem jest ubezpieczenie pomostowe, czyli ubezpieczenie za okres oczekiwania na wpisanie banku do księgi wieczystej, jako wierzyciel nieruchomości.

Późniejszym kosztem w procesie kredytowym jest uregulowanie kosztów związanych z wyceną nieruchomości, którą zleca bank biegłemu rzeczoznawcy. Po pozytywnej weryfikacji kredytodawca może wydać klientowi promesę kredytową, w której gwarantuje przyznanie kredytu hipotecznego na określonych warunkach.

Jakie koszty wiążą się z ubezpieczeniem kredytu?

W pierwszej kolejności należy ubezpieczyć niski wkład własny, jeśli kredytobiorca nie posiada odpowiedniej kwoty. Kolejnym obowiązkowym ubezpieczeniem jest polisa od ognia i innych zdarzeń losowych. Należy wspomnieć również ubezpieczenia dodatkowe, które nie zawsze są wymagane, między innymi:
ubezpieczenie na życie wymagane w przypadku, gdy kredytobiorca pełni zawód podwyższonego ryzyka (marynarz, strażak, policjant, żołnierz)
ubezpieczenie od utraty pracy.

Jakie są koszty poza kredytowe?

Wszystkie koszty kredytowe wliczane są w sumę opłat doliczanych do kredytu hipotecznego. W przypadku kosztów poza kredytowych kredytobiorca opłaca je na własną rękę. Bez uregulowania kosztów poza kredytowych nie może dojść do uruchomienia kredytu hipotecznego i wypłaty środków.

Opłaty poza kredytowe należy podzielić na dwie grupy:
a. koszty nabycia nieruchomości z rynku wtórnego:
– prowizja dla biura nieruchomości, zwykle wynosi od 2 do 4 proc.
– podatek od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2 proc.
b. koszty nabycia nieruchomości na rynku pierwotnym:
– opłaty prowizji dla biura nieruchomości leżą po stronie dewelopera
– mieszkanie z rynku pierwotnego jest zwolnione z opłat cywilnoprawnych.

Do kosztów wspólnych należy zaliczyć:
a. opłatę taksy notarialnej, która wynosi 3 proc. od transakcji nabycia nieruchomości
b. opłatę za wpis do księgi wieczystej wierzyciela w wysokości 200 zł
c. koszt wpisu nowego właściciela do księgi wieczystej w wysokości 200 zł
d. koszty wykreślenia księgi wieczystej wierzyciela (bank) w wysokości 100 zł
e. opłaty za nabycie mieszkania wspólnotowego lub spółdzielczego z hipoteką należy doliczyć opłatę za wniosek do sądu wieczystoksięgowego pobieraną przez notariusza w wysokości około 150 zł zł
f. koszty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 19 zł
g. koszt ubezpieczenia na życie dla kredytobiorcy w wysokości około 25 zł miesięcznie
h. koszt otwarcia konta kredytowego, na które wpływa wynagrodzenie około 6 zł miesięcznie
i. opłata miesięczna za posiadanie karty debetowej około 4 zł, chyba że kredytobiorca dokona czterech transakcji w ciągu miesiąca
j. opłata roczna za posiadanie karty kredytowej w wysokości około 2,5 zł miesięcznie.

Jakie są koszty kredytowe w czasie trwania umowy kredytu hipotecznego?

W czasie trwania kredytu hipotecznego warto wiedzieć, że możemy zostać zmobilizowani do uiszczenia kolejnych należności. Mianowicie kredytobiorca, który chce wcześniej zakończyć spłacanie zobowiązania, opłaca prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu. W momencie zakończenia umowy kredytowej w okresie 3 – 5 lat od zaciągnięcia zobowiązania. Zazwyczaj banki pobierają prowizję w wysokości około 3 proc. od kwoty, która pozostała do spłaty.

W przypadku kredytu na budowę domu, w czasie realizacji przedsięwzięcia może się okazać, że kwota kredytu jest zbyt mała i kredytobiorca jest zmuszony do powiększenia środków kredytowych o brakującą kwotę. Prowizja związana ze zwiększeniem środków finansowych jest zwykle pobierana na takich samych zasadach jak prowizja przy udzielaniu kredytu hipotecznego.

Jeśli zaciągnęliśmy kredyt pod budowę domu, to kredyt będzie wypłacany w kolejnych transzach na pokrycie kolejnych etapów budowy. Każda kolejna transza kredytu obwarowana jest sztywnymi opłatami, które należy opłacić przed uruchomieniem kolejnego przelewu z banku. Opłaty wahają się w granicach 100 – 300 zł w zależności od banku.

Innym przypadkiem może być wydłużenie okresu kredytowego. Kredytobiorca powinien wystąpić do banku z prośbą o prolongatę kredytu. Prolongata to zmiana terminu opłaty ostatniej raty kredytu lub jej zawieszeniu. Wydłużenie okresu kredytowania zazwyczaj odbywa się na podstawie aneksu kredytowego.

Innymi opłatami związanymi z posiadaniem kredytu hipotecznego są min.:
a. opłata za przewalutowanie kredytu, jeśli zaciągnęliśmy go w obcej walucie, a chcielibyśmy spłacać w złotówkach lub na odwrót
b. restrukturyzacja kredytu następuje na wniosek kredytobiorcy, który z reguły miewa problemy finansowe
c. opłata za zmianę warunków kredytowania na wniosek kredytobiorcy
d. opłata za wydanie zaświadczenia o saldzie zadłużenia wydawana na wniosek kredytobiorcy, zazwyczaj gdy chce on sprzedać nieruchomość obciążoną hipoteką
e.opłaty za wezwania i monity spłaty.

Jeśli jesteś zainteresowany/a kredytem hipotecznym zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *